Faculty of TheologyReligious Culture and Moral Education

Religious Culture and Moral Education

Akademik Kadro

 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet KOÇ

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN

Prof.Dr. Mustafa USTA

Yrd.Doç.Dr. Umut KAYA

Yrd.Doç.Dr. Bilal YORULMAZ

Öğ. Gör. Ali ATAÇ

Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN